BİTÜM

section-ee97cd1

BITUMEN

Bitüm, siyah veya koyu renkli (katı, yarı katı, viskoz), amorf, çimento esaslı bir malzemedir. Bitüm farklı formlarda bulunabilir, örneğin kaya asfaltı, doğal bitüm, katran ve petrolden elde edilen bitüm gibi farklı şekillerde olabilir.

Halen dünya genelindeki yolların çoğu bitümle kaplıdır. Bugün dünyanın bitüm talebi yılda 100 milyon tonun üzerindedir ve bu da yılda yaklaşık 700 milyon varil bitüm tüketimine denk gelmektedir.

Petrol bitümüne tipik olarak bitüm veya asfalt denir. Örneğin Avrupa'da bitüm, sıvı bağlayıcı anlamına gelir. Kuzey Amerika'da ise sıvı bağlayıcı, asfalt veya asfalt çimentosu olarak adlandırılır.

section-b125fa6

BAŞLANGIÇ / TARİHÇE

Genel olarak, "bitümlü malzemeler" terimi, içinde bitümün bulunduğu veya türetilebileceği maddeleri belirtmek için kullanılır. Bitümlü maddeler esas olarak birincil bitümlerden ve katranlardan oluşur.

Bitüm, doğada çeşitli şekillerde oluşur. sert olan - kaya asfaltında kolayca ufalanan bitümdür. Yumuşak olan ise daha viskoz olup katranlı kumlarda ve doğal asfalt göllerinde bulunur. Bitümün elde edilebilmesinin bir başka yolu, petrol rafinerisi prosesinde yine yan ürün olan zifttir. Bitümde esasen zift in içinde bulunur ve bu organik kompleks yapı petrol damıtılmasından elde edilir. Bitüm doğada doğal formda bulunabilmesine rağmen, dünya şu anda tüm amaçlar için petrole güvenmektedir. Bitümün çok büyük bir kısmı bu şekilde, yüz yılı aşkın süredir petrol rafinerisinden üretilmektedir.

Katran (tar) ise doğada meydana gelir. Katranlar, kömürün (çok yüksek sıcaklıklarda), petrol, şist, odun veya diğer organik malzemelerin proseste işlenmesinde yoğuşma esnasında elde edilir. Zift, bir katranın kısmen damıtılması esnasında, uçucu bileşenlerin buharlaştırılmasında (evaporasyon) sırasında elde edilir.

BİTÜM NASIL ÜRETİLİR ?

Normalde "Bitüm" veya "Asfalt" olarak adlandırılan Petrol Bitüm, ham petrolün rafine edilmesiyle elde edilir. Yol yapım ürünlerinde bağlayıcı olarak kullanılan çok viskoz, siyah veya koyu kahverengi bir malzemedir.

Ham petrol ilk olarak, sıcaklığı 60°C de sabit tutulan tanklardan rafinerirasyon kulesine aktarılır. Bu aktarma yapılırken ham petrolün 60°C deki sıcaklığı 200 °C ye çıkartılır. Burada harcanan enerji, rafineri kolonunun üst bölgelerinde bulunan yeni ürün üretimindeki ısı eşanjörlerinden elde edilen ısı ile sağlanır.

Ham ürün daha sonra bir fırında tipik olarak 300 ° C'ye ısıtılır ve burada kısmen bir Atmosferik Damıtma Sütunu halinde buharlaştırılır. Burada bileşenlerin fiziksel olarak ayrılması gerçekleşir.

Daha hafif bileşenler yukarı doğru yükselir ve en ağır bileşenler (atmosferik kalıntı) kolonun altına düşer ve bu kalıntılar bir vakumlu damıtma kolonuna girip işlenmeden önce ikinci bir ısı değiştiriciden (eşanjörden) geçer.

Son olarak, Bitüm, vakum altında damıtma kolonundan atmosferik artığın vakumla damıtılması veya vakumla flaşlanmasıyla elde edilir. Bu "düz bitüm" dür. Bu işleme, doğrudan vakumlu damıtma ile bitüm üretimi denir.

Alternatif bir bitüm üretim yöntemi ise, kimyasal çökeltmedir. Propan veya bütan çözücüleri eşliğinde asfalt giderimi yapılırken fraksiyonlardan bitüm elde edilir.

Bu şekilde elde edilen bitüm, işlenen ham petrolün tipinden ve vakum ünitesi veya çözücü asfalt giderme ünitesindeki çalışma prensibine dayanan özelliklere sahiptir.

Bitümün kalitesi, üründe kalan uçucu malzeme miktarına bağlıdır: Bitüm içinde kalan uçucuların sayısı ne kadar az ise, bitüm o kadar serttir.
Bitüm uzmanları, bitümü sadece petrol arıtma işleminin basit bir yan ürünü olarak değil, gelişmiş ve karmaşık bir yapı malzemesi olarak görürler.

Bitüm Çeşitleri

 • Bitüm Penetrasyon Kalitesi 40/50
 • Bitüm Penetrasyon Kalitesi 60/70
 • Bitüm Penetrasyon Kalitesi 80/100

Bitüm Penetrasyon Kalitesi 40/50

Özgül Ağırlık @ 25/25 deg. C1.01/1.05D.70
Penetrasyon @ 25 deg. C.40/50D.5
Yumuşama Noktası deg. C.52/60D.36
Esneklik @ 25 deg. C.100 minD.113
Isıtma Kaybı Testi PCT. WT.0.2 maxD.113
Isıtma Kaybı Testi PCT. WT.0.5 maxD.6
Isıtma Sonrası Penetrasyonda Düşüş PCT.20 maxD.5
Alevlenme Noktası deg. C.250 minD.92
Trikloretilen de Çözünme99.5 maxD.4

Bitüm Penetrasyon Kalitesi 60/70

Özgül Ağırlık @ 25/25 deg. C1.01/1.05D.70
Penetrasyon @ 25 deg. C.60/70D.5
Yumuşama Noktası deg. C.49/56D.36
Esneklik @ 25 deg. C.100 minD.113
Isıtma Kaybı Testi PCT. WT.0.2 maxD.113
Isıtma Kaybı Testi PCT. WT.0.5 maxD.6
Isıtma Sonrası Penetrasyonda Düşüş PCT.20 maxD.5
Alevlenme Noktası deg. C.250 minD.92
Trikloretilen de Çözünme99.5 maxD.4

Bitüm Penetrasyon Kalitesi 80/100

Özgül Ağırlık @ 25/25 deg. C1.00/1.05D.70
Penetrasyon @ 25 deg. C.85/100D.5
Yumuşama Noktası deg. C.45/52D.36
Esneklik @ 25 deg. C.100 minD.113
Isıtma Kaybı Testi PCT. WT.0.5 maxD.6
Isıtma Sonrası Penetrasyonda Düşüş PCT.20 maxD.5
Alevlenme Noktası deg. C.225 minD.92
Trikloretilen de Çözünme99.5 maxD.4
Karbon Di Sülfit de Çözünmeyen Organik Madde PCT.WT0.2 maxD.4
section-5a9852a

BİTÜM NERELERDE KULLANILIR ?

Yapıştırıcı ve bağlayıcı özellikleri ile tanınan bitüm, çoğunlukla inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Bitüm, sıcakken viskoz olduğu için yol kaplamalarında uygulanır. Bitüm, sıcakken viskoz olduğu için yol kaplamalarında uygulanır, soğuduğunda ise katıdır. Bu nedenle bitüm, agrega parçaları için bağlayıcı / tutkal görevi görür.

Bitüm, aşağıdaki uygulamarın yapımında ve bakımında uygulanır:

Otoyollar, Havaalanı pistleri, Yaya yolları / Yaya Yolları, Otoparklar, Yarış Pistleri, Tenis kortları, Çatı kaplaması, Nem geçirmezlik, Barajlar, Rezervuar ve havuz kaplamaları, Ses yalıtımı, Boru kaplamaları, Kablo Kaplamaları, Boyalar, Bina Suyu Yalıtımı, Kiremit altta su yalıtımı, Gazete Mürekkebi Üretim

Ve diğer birçok uygulamada kullanılır.

Bitümün bir ürün olarak karmaşıklığının farkına varmak için, yolların inşa edilme yöntemlerinden biri için derinlemesine bilgi ve ayrıntılı anlayış çok önemlidir. Bitüm uzmanları, bitümü, petrol arıtma işleminin sadece bir yan ürünü olarak değil, gelişmiş ve karmaşık bir yapı malzemesi olarak bilirler. Nihai kaplama malzemesi (aynı zamanda sıcak karışım asfalt betonu - HMAC veya HMA olarak da adlandırılır) yaklaşık% 93 - 97 mineral agrega (taş), kum ve dolgudan oluşur. Geriye kalan yüzde ise bitümdür.

section-06cef49

Diğer Ürünler

Promiyer Kimya company is based on 20 years of experience and has been involved in the petrochemicals, lubricating Base Oils, Bitumen, numerous refining materials and the Additive marketplace.

 • +90 (212) 823 3622

 • info@propetrokimya.com
  sales@propetrokimya.com

 • MERKEZ MAH. AKAR CAD.
  I TOWER BOMONTI
  NO: 3 İÇ KAPI NO: 148
  ŞİŞLİ / İSTANBUL / TURKEY